Wedstrijd naar aanleiding van de Dag van de Wiskunde (met dank aan Antoon Verleye)

Beantwoord 10 vragen en duid het juiste antwoord (dat telkens uit één cijfer bestaat) onder iedere vraag aan. Elk cijfer (van 0 tot en met 9) zal precies één keer voorkomen in deze cijferreeks. Wij vermelden bij elke vraag de website waar het correcte antwoord kan gevonden worden.

 1. In de discografie staat bij het album ‘Het beste van Jan Dewilde’ de tekst afgedrukt van het lied ‘Ik kan het, Ma!’.
  Hoeveel punten op twintig behaalde Jan op het rotexamen wiskunde?
  http://www.jan-de-wilde.com
  Antwoord :
   
 2. Ter gelegenheid van het Wiskundig Colloquium in 1967 verscheen in Brazilië een postzegel waarop de ‘ring van Möbius’ wordt afgebeeld.
  Hoeveel Centavos kostte die postzegel toen?
  http://jeff560.tripod.com
  Antwoord :
   
 3. Hoeveel vierkanten telt het logo van de Stichting Vierkant voor Wiskunde ?
  http://www.vierkantvoorwiskunde.nl
  Antwoord :
   
 4. Hoeveel van de zeven puzzelstukjes van een Tangram hebben de vorm van een parallellogram ?
  http://www.wiskundeweb.nl Bij de rubriek ‘Puzzelen’ kan je met een Tangram spelen.
  Antwoord :
   
 5. ‘ Het beentje van Ishango ‘ is de oudste wiskundige vondst van de mensheid en wordt tentoongesteld in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel. Je bemerkt op het bot drie groepen inkervingen.
  Hoeveel inkervingen bevat de onderste groep van de middenste kolom?
  http://www.natuurwetenschappen.be/expo/ishango/nl/index.html
  Antwoord :
   
 6. Ons woord ‘cijfer’ is afgeleid van het Arabische woord ‘sifr’. In een Kits-krantje van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel staat te lezen voor welk cijfer het woord ‘sifr’ symbool staat.
  Om welk cijfer gaat het?
  http://www.bop.vgc.be
  Antwoord :
   
 7. Hoeveel honderdsten van een procent bedraagt het verschil ongeveer tussen de langste en de kortste zijde van het vierkantig grondvlak van de Grote Piramide?
  http://home.hetnet.nl/~amonre11
  Antwoord :
   
 8. Dat ‘wiskunde’ en ‘kunst’ een relatie hebben, dat merk je o.a. bij Escher.
  Zoek de rest van de deling van het geboortejaar van Escher door zeven.
  http://www.mcescher.com
  Antwoord :
   
 9. Kies vooreerst het applet : ‘Stippel-algebra opdrachten’
  Vervolgens kies je in dit applet voor niveau 3 .
  En ten slotte ga je voor het probleem : block-getallen 3 .
  Voor welke n = ??? bevat het patroon 1 458 stippen ?
  http://www.fi.uu.nl/wisweb/applets/overzicht.xml
  Antwoord :
   
 10. Het getal PI kent een lange en boeiende geschiedenis. Er zijn talrijke vindplaatsen aanwezig op het wereldwijde web.
  Zoek zelf het verschil tussen het 18de en het 19de cijfer na de komma.
  Antwoord :
   

Deze wedstrijd is afgelopen.