De wedstrijd rond Project 6L11

Beantwoord 10 vragen en duid het juiste antwoord (dat telkens uit één cijfer bestaat) onder iedere vraag aan. Elk cijfer (van 0 tot en met 9) zal precies één keer voorkomen in deze cijferreeks. Wij vermelden bij elke vraag de website waar het correcte antwoord kan gevonden worden.

 1. Op de startpagina van Gricha’s wiskundige vragenbank staat een voorbeeldvraag. Hoeveel is de som van de cijfers van het correcte antwoord?
  http://www.gricha.bewoner.antwerpen.be
  Antwoord :
   
 2. De Franse wiskundige Blaise Pascal stierf op jeugdige leeftijd na een pijnlijke ziekte. Welk is het laatste cijfer van zijn geboortejaar?
  http://www.wiskundeweb.nl/Wiskundegeschiedenis Klik op ‘Wiskundigen’ en zoek dan naar Pascal.
  Antwoord :
   
 3. Welk is het derde driehoeksgetal?
  http://www.wiswijzer.nl Klik op ‘Zoeken’ en zoek dan naar ‘driehoeksgetallen’.
  Antwoord :
   
 4. De Zwitserse wiskundige Leonhard Euler gaf met zijn probleem over de bruggen van Königsberg de start tot de ontwikkeling van de grafentheorie. Over hoeveel bruggen gaat het in dat probleem?
  http://mathforum.com/isaac/mathhist.html
  Antwoord :
   
 5. Priemgetallen hebben de wiskundigen altijd gefascineerd. Marin Mersenne was een monnik die priemgetallen bestudeerde. Naar hem zijn mersennegetallen genoemd. Op de hoeveelste september van 1648 is Mersenne overleden?
  http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Mathematicians/Mersenne.html
  Antwoord :
   
 6. Een leuke figuur is de Pythagorasboom, waarin verschillende keren na elkaar de stelling van Pythagoras wordt toegepast. Op de onderstaande website staat zo een boom afgebeeld, waarin de vierkantjes in het geel zijn gekleurd. Van hoeveel verschillende groottes staan er hierin vierkantjes afgebeeld?
  http://www.pythagoras.tk
  Antwoord :
   
 7. De getallen van Fibonacci vormen de rij 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, …. Hierin is verder weer elk getal de som van de twee voorgaande getallen. Het oorspronkelijke probleem van Fibonacci ging over de voortplanting van konijnen. Hoeveel is de som van de cijfers van het jaar waarin dit probleem door hem voor het eerst werd geformuleerd?
  http://home.planetinternet.be/~mathweb/fibonacci.htm
  Antwoord :
   
 8. Paradoxen zijn schijnbare tegenstrijdigheden. De Griekse filosoof Zeno van Elea formuleerde enkele paradoxen. Hoeveel paradoxale argumenten om aan te tonen dat beweging onmogelijk is, staan vermeld op de onderstaande webpagina?
  http://www.fortunecity.com/victorian/bronte/122/filosofen/zenoelea.html
  Antwoord :
   
 9. Er zijn vijf regelmatige veelvlakken, waarvan de kubus wel de meest gekende is. Op de onderstaande website kan je deze veelvlakken laten draaien met behulp van de muis van de computer. Hoeveel van de zes zijvlakken van de afgebeelde kubus zijn zwart gekleurd?
  http://home.planetinternet.be/~mathweb/platonisch.htm
  Antwoord :
   
 10. Het getal PI heeft een lange en boeiende geschiedenis gekend. Welk is het twaalfde cijfer na de komma in dit getal?
  Zoek dit zelf!
  Antwoord :