De vraag van de wedstrijd 'Het Scheermes van Ockham'

Hieronder staan twaalf 'bewijzen zonder woorden'. Koppel de LETTER die bij deze bewijzen staat aan het CIJFER van de overeenkomstige eigenschap.

De twaalf eigenschappen:

[1] a- b=(a + b)(a - b) [2] de maantjes van Hippocrates
[3] stelling van Pythagoras :
bewijs van Bhskara (12de eeuw)
[4] het rekenkundig en het meetkundig
gemiddelde van 2 positieve getallen
[5] 1 + 2 + 3 + ... + n = n(n+1)/2 [6] (a+b)= a + 2ab + b
[7] arctan1 + arctan2 + arctan3 = π ( = pi) [8] 1/4 + 1/16 + 1/64 + ... = 1/3
[9] 1 + 3 + 5 + ... + (2n-1) = n [10] sin(a+b) = sina cosb + cosa sin b
en cos(a+b) = cosa cosb sina sin b
[11] stelling van Pythagoras :
bewijs van H.E. Dudeney (1917)
[12] som van de hoeken = 180

De twaalf 'bewijzen zonder woorden':

[A]

 

[B]

 

[C]

 

[D]

 

[E]

 

[F]

 

[G]

 

[H]

 

[I]

 

[J]

 

[K]

 

[L]