Links toevoegen :

Om uw site toe te voegen volstaat het de URL en een korte beschrijving te sturen naar links@gnomon.be.
Het ligt voor de hand dat enkel sites die passen binnen het kader van de wiskundeclub Gnomon toegevoegd kunnen worden.

Enkele opmerkingen :

De links verschijnen momenteel in de orde waarin ze zijn toegevoegd, maar dat kan in de toekomst veranderen. We gaan echter niet in op verzoeken om op plaats X of Y in de lijst te staan.

Omwille van het gebruikte script is het voor tellers op de gelinkte site onmogelijk te achterhalen dat de bezoeker een link op onze site gevolgd heeft. Het is dus normaal dat tellers zoals Nedstat niet aangeven dat bepaalde bezoekers via de Gnomon site op uw site terecht zijn gekomen.
Omdat we menen dat dit geen groot probleem vormt, zijn we niet van plan het script daarvoor volledig te veranderen.