Wat betekent 'GNOMON'?

Volgens Van Dale's Groot Woordenboek is een gnomon een getal dat bij een kwadraatgetal moet gevoegd worden om een nieuw kwadraatgetal te bekomen.
Zo is 

0 + 1 = 1
1 + 3 = 2
2 + 5 = 3

of algemeen : n + (2n+1) = (n+1).
Hieruit kan men besluiten dat de oneven getallen 'gnomons' zijn.

Het waren de volgelingen van Pythagoras (rond 500 v. Chr.) die opmerkten dat men deze eigenschap van kwadraten ook op een visuele manier kan voorstellen. Vierkante getallen en gnomons werden dan ook op een figuratieve manier voorgesteld zoals in het GNOMON-logo :

Door aan het rode vierkant het gele gnomon toe te voegen, bekom je opnieuw een vierkant. Voeg hieraan het zwarte gnomon toe en je ziet weer een groter vierkant verschijnen. Van Dale's Woordenboek vermeldt daarom ook een meetkundige definitie van een gnomon : de figuur die bij een gegeven figuur moet gevoegd worden om een nieuwe figuur te verkrijgen.

Een gnomon heeft tenslotte ook een betekenis in de sterrenkunde. Het is een verticale stang waarvan de schaduw op een plat vlak valt om de hoogte van de zon te bepalen, m.a.w. de opstaande staaf van een zonnewijzer.

Gnomon is oorspronkelijk afkomstig uit het Grieks waar het woord de volgende betekenissen heeft :

  1. kenner, onderscheider, inspecteur

  2. zonnewijzer of alleen de stift daarvan

  3. winkelhaak, richtsnoer, principe

 

De wiskundeclub Gnomon wil dan ook op de eerste plaats aandacht schenken aan visuele en praktische wiskunde op het Internet. Dit verklaart ook ons motto : "Wiskunde Zie Je!". Je maakt op een speelse manier kennis met wiskundige puzzels, optische illusies, merkwaardige meetkundige figuren en stellingen. En uiteraard hebben we ook aandacht voor wiskunde in de praktijk en in de kunst. Ook bijscholingen en andere nuttige informatie verliezen we niet uit het oog.